№ 1, 2020

№ 1, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА

О. І. Волошин, Л. О. Волошина, М. І. Кондревич, Д. Д. Луник, О. А. Вишнякова
Петрушка посівна: минуле, сьогодення, перспективи використання (Oгляд літератури)

А. І. Дорошенко, Г. В. Зайченко, Н. О. Горчакова
Вплив композиту нанодисперсного кремнезему з полігексаметиленгуанідину гідрохлоридом на швидкість та морфологічні показники загоєння опікових ран

С. В. Анохіна
Хто розфарбував наш світ веселими кольорами? Каротиноїди та їх роль для здоров’я органу зору (Oгляд літератури)

Л. О. Головацька
Перебіг артеріальної гіпертензії після перенесеного інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу

В. П. Степура, Т. В. Євтушенко, Л. Я. Адегова, Н. В. Євтушенко
Обґрунтування перспективності фітотерапевтичного застосування червоної олії з м’якоті плодів пальмового дерева Elaeis guineensis (Oгляд літератури)

Є. Ф. Гузинець
Вираженість антиоксидантної ефективності мілдрокарду-Н у хворих на остеоартроз у коморбідності з цукровим діабетом 2 типу

АЛЬТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА, ЛЕКЦІЇ

О. М. Головчанський
Організація та функціонування організму людини з точки зору Традиційної китайської медицини (Лекція)

Л. Я. Адегова, В. М. Байбаков, Т. В. Євтушенко, В. П. Степура, Л. О. Богомольна
Лихоманки очима гомеопата (Oгляд літератури)

БІОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ

О. С. Шпичак
Теоретичні аспекти та практичні основи створення лікарських апіпрепаратів на основі стандартизованих субстанцій продуктів бджільництва в Україні

Н. А. Медведь, С. П. Весельський, Т. П. Гарник
Фотохімічний профіль та терапевтичний потенціал VISCUM ALBUM. L (Oгляд літератури)

О. М. Кошовий, М. А. Комісаренко, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, І. К. Власова
Мінеральний склад наземних органів журавлини Великоплодої

О. О. Стремоухов, О. М. Кошовий, Т. М. Гонтова, М. А. Комісаренко, Н. В. Бородіна
Елементарний склад, морфологічні та анатомічні ознаки листя лохини високорослої

В. О. Тарасенко
Біофармацевтичні дослідження обґрунтування концентрації та способу введення анестезину до основи аерозолю

Л. В. Деримедвідь, Л. А. Коранг, Ю. Б. Лар’яновська, Т. В. Горбач, М. С. Яременко
Вплив екстракту листя лепехи звичайної на стан ліпідного обміну щурів з парацетамоловим гепатитом

Я. В. Попова, О. В. Мазулін, А. О. Остапенко, Г. В. Мазулін
Компонентний склад олії трави осоту звичайного (CIRSIUM VULGARE (SAVI) TEN)