Головна сторінка

Назва видання: Фітотерапія. Часопис

ISSN: 2522-9680 (Print)

Засновники видання: Всеукраїнська громадська організація "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України", Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Європейський медичний університет.

Рік заснування видання: 2002.

Науковий профіль видання: біологія; медицина; фармація, промислова фармація.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа:Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 953 від 21.03.2024 року

Мова видання: українська, англійська.

У січні 2024 року журнал «Фітотерапія. Часопис» включено у Scopus.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з біологічних, медичних та фармацевтичних наук.
Спеціальності: 091. Біологія відповідно до Наказу МОН України від 15.04.2021 № 420 (додаток 3), 222. Медицина, 226. Фармація, промислова фармація відповідно до Наказу МОН України від 27.09.2021 № 1017 (додаток 3) та 227. Фізична терапія, ерготерапія відповідно до Наказу МОН України від 06.06.2022 № 530 (додаток 2).

Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського прийнято на репозитарне зберігання номери наукового видання «Фітотерапія. Часопис», які представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Кожній статті, рекомендованій до публікації, присвоюється ідентифікатор doi (префікс DOI: 10.33617).

Метою наукового журналу «Фітотерапія. Часопис» є висвітлення досягнень і перспектив розвитку вітчизняної та світової медицини, фармації, біології, зокрема фітотерапії шляхів впровадження наукових розробок у цій галузі у практику охорони здоров'я, популяризації знань про лікарські засоби рослинного мінерального та тваринного походження, також народні і нетрадиційні (комплементарні/альтернативні методи лікування, діагностики).

Ця мета визначає основні завдання:

– сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими;

– активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень вітчизняної та світової медицини, фармації, біології;

– сприяти розширенню зв'язків Всеукраїнської громадської організації "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України", Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини з науковими та освітніми спільнотами. 

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Усі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.