Конференція

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ
Національний еколого –натуралістичний центр учнівської молоді МОН України
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Клайпедський університет, Литва
Європейська Медична Асоціація, Бельгія
Grand Hotel Sava 4 i Zagreb 4, Рогашка Слатіна, Словенія
ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України »
Відділення фундаментальних проблем медицини Академії наук вищої школи України
Національна наукова медична бібліотека МОЗ України
ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», м. Дніпро
Компанія «
ROI Saninatem Agua», Україна -Словенія
ТОВ «Науково-дослідний інститут інформаційної медицини», м.Київ
ТОВ «Академія натуральної і комплементарної медицини», м. Київ


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Науковий симпозіум з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ:
«ЗДОРОВ’Я І ДОВГОЛІТТЯ – ФУНДАМЕНТАЛЬНІ І КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ.
КОМПЛЕМЕНТАРНІ МЕТОДИ, ЯК ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ» ( далі  -Симпозіум)

Шановні колеги!

Оргкомітет наукового Симпозіуму, керуючись гаслом, яким ми керуємося «Здорова Родина –Здорова Країна», має честь запросити Вас до участі у роботі наукового заходу, який присвячено проблемам сьогодення – «Здоров’я і здоровий спосіб життя: від рослини до людини». Симпозіум внесено до "Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться у 2021 році МОН України" ( Посвідчення МОН України від  02.02.2021г., №145).
Симпозіум буде проведена 22-23 жовтня 2021 року з 9.00 до 17.00 у Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського за адресою м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, (метро Дружби народів), актова зала.
Мета Симпозіуму – обговорення сучасного стану фундаментальних і клінічних досліджень із вивчення методів  комплементарної/альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини (далі - НіНМ) в Україні і світі, як єдиного цілісного медичного спрямування, так і окремих методів і практик у контексті щодо здоров’я людства, здорового способу життя і їх впровадження у превентивні, оздоровчі, реабілітаційні практики.

Завантажити інформаційний лист
Завантажити анкету учасника
 
Завантажити програму конференції
Завантажити програму конференції eng

ПОСИЛАННЯ ДЛЯ ВХОДУ В КОНФЕРЕНЦІЮ

Час: 22 жовтня 2021 09:00 AM Київ
Підключитися до конференції Zoom
https://us02web.zoom.us/j/4503620744?pwd=MnRvSnFGd0JKVzZycmllQXdmVXhrZz09
Ідентифікатор конференції: 450 362 0744
Код доступу: 5q2fNm

Час: 23 жовтня 2021 09:30 AM Київ
Підключитися до конференції Zoom
https://us02web.zoom.us/j/4503620744?pwd=MnRvSnFGd0JKVzZycmllQXdmVXhrZz09
Ідентифікатор конференції: 450 362 0744
Код доступу: 5q2fNm

Посилання на запис конференції https://fex.net/uk/s/zso8pb8

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ СИМПОЗІУМУ
1. Сучасний стан фундаментальних і клінічних досліджень і розвиток комплементарної/альтернативної медицини в Україні та світі у відповідності з основними напрямками, викладеними в «Стратегії ВООЗ по народній медицині на 2014-2023 роки».

2. Концепція та програма розвитку комплементарної/альтернативної медицини в Україні у контексті реформування системи охорони здоров'я.
3. Медико-біологічні та соціальні аспекти здоров’я:
 3.1. «Здорова Родина, Здорова Країна: діти – наше майбутнє ».
 3.2. «Здоров’я і здоровий спосіб життя: від рослини до людини».
4. Структура НіНМ в Україні, правові та юридичні аспекти.
5. Науково-методичне обгрунтування застосування методів НіНМ у комплексній, превентивній терапії та медичній, фізичній терапії, ерготерапії і реабілітації на  етапах первинної, вторинної і третинної профілактики захворювань із впровадженням стандартів і принципів доказової медицини,.
6. Проблеми якісної освіти фахівців у сфері НіНМ. Інтегрування методів НіНМ у навчальний процес.
7. Економічна доцільність ефективності застосування методів НіНМ в умовах соціально-економічних проблем в Україні і світі.
8. Психічне і фізичне здоров’я: особливості здоров’я осіб різних вікових груп. Комплементарні/альтернативні скринінг-методи діагностики і корекції здоров’я:
8.1. Методи психологічної реабілітації та їх вплив на здоров’я людини.
8.2. Проблемні питанні паліативної допомоги,реабілітації.
8.3. Природні чинники і фактори оздоровлення: «Лікар лікує, природа оздоровлює».
8.4. Санаторно-оздоровчі комплекси у відновленні здоров’я.
9. Астропсихологія.
10. Фітотерапія і фармакогнозія: досвід викладання за спеціальностями «Лікувальна справа», «Стоматологія» та «Фармація», «Фізична терапія, ерготерапія».
10.1. Фітооздоровчі практики: від народних рецептів до науковообгрунтованих, зареєстрованих фітопрепаратів.  Фіто – extempore.
10.2. Нутрицевтики і парафармацевтики.
11. Гомеопатія: досвід викладання і застосування в медицині і фізичній терапії, ерготерапії,  медичній реабілітації.
11.1. Гомеопатія і фармакологія – дві «сторони однієї медалі» здоров’я і лікування.
12. Остеопатія, мануальна терапія: досвід викладання і застосування в медицині, фізичній терапії, ерготерапії,  реабілітації
13. Аюрведа і тибетська медицина: особливості, реалії і перспективи в Україні і світі.
14. Китайська традиційна медицина: реалії і перспективи в Україні і світі.
15. Іридодіагностика: експрес і скринінг-діагностика у практиці лікаря.
16. Ароматерапія і фітоергономіка.
17. Інформаційна медицина: досвід викладання і застосування в медицині, фізичній терапії, ерготерапії. Реалії і перспективи.
18. Інформаційна гігієна у сучасному світі. «Інформаційні хвороби сьогодення».
19. Електропунктурна і інформаційна діагностика: досвід викладання і впровадження як скринінг-методу діагностики та контролю ефективності лікування і стану фізичного здоров’я.
20. Цілительство: нормативно-правові аспекти врегулювання в Україні і світі.
21. Питання деонтології і лікарської етики у сфері НіНМ. Культура спілкування і оздоровлення: «Слово лікує, слово зцілює».
22. Лікувальна фізична культура як лікувально-профілактичний метод оздоровлення.
23. SPA– процедури як метод реабілітації та оздоровлення.
23. Актуальні питання і перспективи громадських організацій-асоціацій.
23.1. ВГО «Асоціація фахівців народної і нетрадиційної медицини України» - 17 років: історія становлення та перспективи.
24. Сьогодення і майбутні реалії молодих науковців. Формування майбутньої наукової еліти. Біоетика в наукових дослідженнях.

МЕТОДИ КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ/АЛЬТЕРНАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ, ЯК ФРАГМЕНТ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЩО  БУДУТЬ РОЗГЛЯНУТІ НА СИМПОЗІУМІ:
• Ароматерапія. Фітотерапія.

  Нутрицевтики, парафармацевтики.
• Апітерапія, гірудотерапія. Анімалотерапія
• Аюрведа, традиційні системи детоксикації та харчування.
• Інформаційна медицина. Біорезонансна терапія.
• Гомеопатія.
• Масаж, мануальна терапія, остеопатія, краніо-сакральна терапія, ерготерапія.
• Акупунктура, рефлексотерапія, су-джок терапія.
Електропунктурна діагностика.
• Традиційна китайська медицина, цигун терапія.
• Психологічна підтримка і корекція здоров’я.
  SPA –процедури.

Форми участі у Симпозіумі:
Усна доповідь з можливістю презентації в PowerPoint.

Прес-конференція.
Круглий стіл
Презентація компанії.
Учасник.
Майстер-клас
Семінар
Публікація тез, статей.
Заочна участь.
Онлайн-участь учасників з країн ближнього і дальнього зарубіжжя, а також учасників з українських міст.

Умови публікації:
Матеріали Симпозіуму будуть опубліковані у фаховому науково-практичному журналу «Фітотерапія. Часопис» відповідно до вимог і рекомендацій до наукових статей.

Тези (до 1 сторінки) і статті (до10 сторінок з літературою, резюме та ключовими словами українською, російською, англійською мовами) подаються за такою структурою: УДК, назва роботи (великими літерами), ініціали та прізвища авторів, наукове звання, науковий ступінь (магістр, аспірант, докторант, практикуючий лікар, цілитель); повна назва установи (місце роботи, навчання); розділи тез і статті: актуальність, мета роботи, матеріали і методи дослідження, результати дослідження та їх обговорення, висновки про доцільність практичного використання набутого досвіду, перспективи подальших досліджень. Посилання на літературні джерела для статті обов'язкові. Матеріали, в яких порушуються принципи етики та які не відповідають зазначеним вище вимогам, публікуватися не будуть.

Оплата
1. Вартість публікації тез для учасників (фізичних осіб) з України та країн СНД - 350 грн., студенти – 100грн. за 1800 знаків (одна сторінка).

2. Організаційний внесок для учасників з України та країн СНД - 550 грн., студенти – 100грн.
3. З юридичною особою на участь у науковому заході укладається угода, у якій указується форма участі та оплата.
3. Оплату за участь у Симпозіумі (організаційний внесок) і публікацію тез або статті здійснювати шляхом грошового переказу на розрахунковий рахунок до 18 жовтня 2021 р.:
 

Одержувач платежу:

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

Адреса:
 

м. Київ
тел.: +38(050) 353-03-26

Реквізити:
 

р/p IBAN- UA 733808050000000026001591851 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ, МФО 380805

Ідентифікаційний код:

33443640 


Терміни
Анкету учасника, тези, квитанцію про сплату вартості публікації необхідно надіслати до 18 жовтня 2021 року на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., а заявку на виступи, для формування програми – до 10жовтня 2021р.

 
Місце проведення Симпозіуму:
м. Київ, вул Джона Маккейна, 33,
Таврійський національний університет
ім. В.І. Вернадського, станція метро «Дружби народів»

Офіційні мови Симпозіуму:
українська, англійська.

 
Регламент:
 доповідь:

• усна - до 20 хв.
 стендова доповідь  - 20хв.
• презентація компанії, дискусія - до 7 хв.
 семінар – до 45хв.
 майстер-клас - до 30хв.

МАТЕРІАЛИ Симпозіуму (тези) І СЕРТИФІКАТИ із зазначенням кількості балів, які будуть видані після завершення Симпозіуму або надіслані поштою при заочній (онлайн) формі участі за адресою, вказаною в анкеті учасника.


Регламент проведення Симпозіуму:
22жовтня 2021 р.:

09: 00-09: 55 - Реєстрація учасників
09: 20-10: 25 - Прес-конференція, круглий стіл
10: 30-12: 55 - I Пленарне засідання.
13: 00-13: 25 - Перерва, кава.
13: 30-15: 00 - Секційні засідання.
15: 05-15: 15 - Перерва.
15: 20-17: 30 - Секційні засідання.
17:30 -17: 55 - дискусії, прийняття резолюції, вручення сертифікатів учасника і нагород.

В рамках Симпозіуму 23.10.2021 р. з 10.00-16.15 будуть проведені МАЙСТЕР-КЛАСИ і тематичні СЕМІНАРИ з різних методик і напрямків.
Тематика майстер-класів, семінарів  для участі буде представлена у програмі, відповідно до заявки, яку Ви укажете в анкеті.

23.10.2021 р.:
09:30 -09:55 – Реєстрація учасників тематичних семінарів, майстер класів.
10:00 -12:55 – Тематичні  семінари.
13:00 -13:25 – Перерва, кава.
13:30 -16:20 – Майстер-класи.
16:20 -16:30 – Перерва
16:35 16:55 – Дискусії, прийняття резолюції, вручення сертифікатів учасника і нагород
17:00 – Закриття Симпозіуму

Контактні телефони:
Кафедра фізичного виховання, спорту і здоров'я людини –
 +380950524124 Кравченко Анна Віталіївна.
+380976960071; +380634518485 Демидова Олена Якимівна.
+380676560868; +380503518050 Головаха Марина Олександрівна.
+380933798182 Зеленюк Оксана Володимирівна.
+380674400307; +380663541475 Шусть Василь Володимирович.
+380503530326; +380984287216 Гарник Тетяна Петрівна

Поселення, бронювання готелю:
+38(044) 430 02 60; +38 0964812183 Кацурак Марія Іванівна

                                                       

Оргкомітет