№ 3, 2018

№ 3, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА

Н. О. Горчакова
Фітопрофілактика порушень зору при виникненні комп’ютерного зорового (моніторного) синдрому (Огляд літератури)

О. О. Добровольний, А. С. Шаламай
Естрогенна активність поліфенольних сполук суплідь хмелю та перспектива створення лікарських засобів на їх основі (Огляд літератури)

Т. П. Гарник, Л. В. Андріюк, О. І. Волошин, К. В. Гарник, В. О. Петріщева, Парчамі Газае Сепідех
Історичні аспекти розвитку, організації, визначення фітотерапії та її роль і місце у сучасній медицині (Методичні рекомендації для самостійного опрацювання теми)

Т. М. Козименко, Л. М. Кіркілевська
Гомеопатія як метод комплементарної (доповнюючої, підтримуючої) терапії в онкології (Огляд літератури)

О. М. Олещук, Г. І. Фещенко
Вивчення гепатопротекторної дії ліофілізованого екстракту з трави хамерію вузьколистого

Є. Х. Заремба, О. В. Заремба, Н. О. Рак, М. І. Прокоса, М. М. Вірна, С. Р. Чех
Вплив кверцетину на ліпідний спектр крові, гострофазові реакції та рівень сечової кислоти у хворих на артеріальну гіпертензію поєднаною з недиференційованою дисплазією сполучної тканини

І. В. Лоскутова, Р. Г. Бічевська, Н. В. Мацюх
Ефективність натуральних фосфоліпідів в профілактиці не виношування у жінок із хронічними захворюваннями печінки та жовчовивідних шляхів

О. О. Копчак
Тривожні розлади: клінічні прояви та особливості лікувальної тактики (Огляд літератури)

БІОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ

А. Я. Никифорук, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький
Встановлення ефективної дози густого екстракту з листя шпинату городнього на моделі токсичного ураження печінки

Н. В. Шаповалова, К. І. Сметаніна, М. І. Тарнавська
Місце і значення препаратів рослинного походження у сучасній терапії ожиріння

І. О. Гуртовенко, О. Ю. Коновалова, Н. В. Гудзенко, О. І. Гудзенко, Т. К. Шураєва, В. О. Меньшова
Дослідження вмісту поліфенольних сполук трави агастахе фенхельного Agastache foeniculum (Pursch) O. Kuntze

А. О. Кініченко, В. С. Кутик, С. Д. Тржецинський
Гіпоглікемічна активність трави портулаку городнього за умов високожирової дієти у щурів

О. А. Кисличенко, В. В. Процька, І. О. Журавель
Дослідження первинних метаболітів сланей пармелії бороздчатої

Т. П. Гарник, В. О. Зубицька
Звіт за результатами участі у міжнародному конгресі «Природне харчування і здоровий спосіб життя», 12 липня 2018 р., м. Анкара (Туреччина)

ФОРУМ

Науковий форум з міжнародною участю «Сучасні теоретико – практичні аспекти у розв’язанні послідовності реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я»

ЮВІЛЕЇ

До 60-річчя від дня народження Кисличенко Вікторія Сергіївна