№ 1, 2018

№ 1, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА

І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, В. А. Туманов, Г. О. Сирова, І. Ф. Беленічєв, М. І. Загородний, І. Ю. Яковлєва
Біохімічні механізми дії кофеїну (Огляд літератури)

Р. Г. Бічевська, І. В. Лоскутова, Н. В. Мацюх
Лікування жінок із хронічними захворюваннями печінки та жовчовивідних шляхів при невиношуванні вагітності

О. В. Паталаха, І. В. Лоскутова
Ефективність імунокорекції запальних процесів у пародонті у хворих з токсичним гепатитом при опійній залежності

Т. П. Гарник, Л. В. Андріюк, К. В. Гарник, Н. В. Мацко, В. О. Петріщева
Фітозасоби при гострих респіраторних захворюваннях та неспецифічних захворюваннях органів дихання (методичні рекомендації для самостійного опрацювання теми)

БІОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ

С. Б. Чернецька, Н. М. Белей
Перспективи створення нових лікарських засобів на основі материнки звичайної (Огляд літератури)

О. О. Малюгіна, О. В. Мазулін, Г. П. Смойловська
Визначення оптимальних термінів заготівлі чорнобривців прямостоячих (Tagetes erecta L.)

А. І. Федосов, В. С. Кисличенко, О. М. Новосел
Дослідження жирнокислотного складу артишоку суцвіть методом газової хроматографії

С. М. Марчишин, О. Г. Дорошенко, С. С. Наконечна, О. О. Койро
Вплив діуретичного фітозбору на перебіг ішемічної гострої ниркової недостатності у щурів

О. А. Кисличенко, В. В. Процька, І. О. Журавель
Дослідження якісного складу та визначення кількісного вмісту суми амінокислот у сировині моркви посівної сортів «Яскрава», «Нантська харківська», «Оленка», «Комет» та «Афалон»

О. С. Линда, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький, Л. А. Бойко
Дослідження антиоксидантних властивостей екстракту з хости ланцетолистої на моделі тетрахлорметанового ураження печінки щурів

С. М. Марчишин, Р. Ю. Басараба, М. М. Васенда, Л. В. Гусак
Дослідження впливу природи екстрагенту на вилучення біологічно активних речовин із трави котячих лапок дводомних

О. В. Гергель, Є. М. Гергель, Т. В. Дмитроца
Порівняльний аналіз фармацевтичних ринків у сегменті лікарських засобів для лікування деменції в Україні та деяких країнах Європейського Союзу

І. В. Саханда
Статистика захворюваності населення станом на 01.12.2017 року на серцево-судинні захворювання

О. І. Панасенко, Г. С. Тартинська, В. В. Гуцол
Визначення кількісного вмісту синігрину методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) у траві талабану польового (Thlaspi arvense L.)

ЮВІЛЕЇ

В. П. Мельник
Доктор медичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України

Т. П. Гарник, В. О. Петріщева, К. В. Гарник, Парчамі Газає Сепідех, Т. М. Козименко, М. О. Головаха
До 25річчя досвіду кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет»

С. М. Тернова
Тетяна Гарник: «Найвища технологія – сама природа»

Т. П. Гарник
Життєві сторінки

КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ

Інформаційний лист Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання народної і нетрадиціййної медицини у комплексній терапії»