№ 1, 2021

№ 1, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА

Волошин О.І., Волошина Л.О., Сенюк Б.П., Присяжнюк І.В., Буздуган І.О.
Вторинні імунодефіцитні стани в діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини та фітотерапевтичні засоби їх корекції (лекція)

Філіппов Ю.О., Євтушенко Т.В.
Подагра, варіанти лікування сучасної та альтернативної медицини

Батушкін В.В., Поддяча Д.С., Нестеренко Л.О.
Вегетативний та церебральний вплив компонентів карвелісу у пацієнтів з артеріальною гіпертензією

Бабінець Л.С., Шайген О.Р.
Можливості біорегуляції у комплексній терапії хронічного панкреатиту у коморбідності з хронічним вірусним гепатитом С

Левицький А.П., Марков А.В., Пупін Т.І., Зубачик В.М.
Нормалізація фітопрепаратом «Квертулін» обміну есенціальних жирних кислот фофсоліпідів печінки щурів, які отримували пальмову олію на тлі дисбіозу

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ

Рудник А.М., Тржецинський С.Д.
Елементний склад кори деяких видів і гібридів бальзамічних тополь, які культивують в Україні

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ

Наказ Міністерства освіти, науки України від 19.12.2018 р. №1419 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 227» «Фізична терапія, ерготерапія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

КОНФЕРЕНЦІЇ. СИМПОЗІУМИ. КОНГРЕСИ

Програма науково-практичної конференції з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «Актуальні питання комплементарної/ альтернативної медицини в оздоровчих практиках», 16-17 квітня 2021 р. Київ

Зайченко Г.В., Горчакова Н.О., Дорошенко А.І., Савченко Н.В.
Рослинні засоби народної медицини в клінічній практиці

Бакалюк Т.Г., Вакуленко Д.В., Лупенко С.А.
Актуальність застосування «міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я» для народної медицини на прикладі китайської образної медицини та рейкі

Білай І.М., Красько М.П., Остапенко А.О., Демченко В.О.
Експериментально-клінічна оцінка ефективності і безпечності фітотерапії атерогенеза

Головацька Л.О.
Патогенетичне значення вегетативної дисфункції у розвитку артеріальної гіпертензії під впливом різних видів стресу

Зайченко Г.В., Горчакова Н.О., Шумейко О.В., Клименко О.В.
Призначення краталу як засобу енерготропної терапії при гіпоксичних станах

Жигульова Е.О., Христич Т.М.
Хронічний панкреатит: як впливає лікувальна фізкультура на якість життя пацієнтів

Левицький А.П., Лапінська А.П., Томіліна Т.В.
Застосування фітопрепаратів для профілактики дисбіотичного синдрому у щурів при ліпідній інтоксикації

Левицький А. П., Степан В. Т., Пустовойт І. П.
Вплив споживання пальмової олії на стан нирок щурів

Марков А. В., Пупін Т. І., Лабуш Ю. З., Селіванська І. О.
Профілактика за допомогою фітогелів патологічних ускладнень в організмі щурів при споживанні термопероксидної соняшникової олії

Зубицька В.О.
Авторська фітотерапія в сучасній оздоровчій практиці лікаря. Виклики сьогодення, лікування постковідного синдрому

Скачко Б.Г.
Спосіб покращення функції печінки натуральними засобами після COVID-19 у реабілітації

Скачко Б.Г., Думанськая Е.М.
Післяковідний синдром: лікування депресії натуральними засобами в реабілітації після COVID-19

Таран Г.І.
Патогенні фактори. що сприяють захворюваності

Таран Г.І.
Роль фізичних факторів у лікуванні хвороб

Авраменко Т.В., Мощич О.П.
Клінічні дослідження ефективності та перспектив застосування біорегуляційних препаратів в акушерській практиці

Кіркілевська Л.М., Маріловцева Н.О., Кісіль О.В.
Використання препарату із омели іскадор в медичній практиці

Андріюк Л.В.
Скандинавська ходьба – як ефективна форма кінезітерапії

Крамар Е.Д.
Особливості лікувальних парфумів в професійній ароматерапії

Крамар Е.Д.
Спеціальні аспекти терапії парфумів у професійній ароматерапії

Матвєєва К. В., Порцева Л. І.
Ароматерапія і хореографія як єдиний пласт культурного досвіду людства

Меньшова В.О., Березкіна В.І.
Інтродукція Rubia Tinctorum L. (Rubiaceae Juss)

Рудник А.М.
Дослідження полісахаридів листя морінги олійної

Журавель У.П., Конечна Р.Т.
Лікарські гриби у фармацевтичній практиці, їх стан та перспективи

Герасимець І.І., Фіра Л.С.
Зміни цитокінового профілю в організмі щурів при експериментальному гострому гепатиті та після застосування густого екстракту з грибів майтаке

Губенко В.П., Ткаліна А.В., Довгий І.Л., Таран Г.І., Федосенко А.В., Васильков А.А., Литвиненко Д.Є., Совгира С.С., Улинець К.Е.
Розробка програми підготовки спеціалістів з мануальної медицини в Україні – як необхідність відповідати міжнародним стандартам

Таран Г.І.
Класична мануальна терапія – основа лікування хвороб

Галян Я.О.
Програма самовідновлення спеціаліста східної медицини на фізичному і енергоінформаційному плані

Мельник А. І.
Калібратор сили тиску щупа на біологічно активну точку

Крутов В.В.
Ментальна медицина – дієвий і важливий ресурс системи охорони здоров’я людини

До ювілею Надії Олександрівни Горчакової