№ 1, 2023

№ 1, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА

Nadezhda GORCHAKOVA, Igor BELENICHEV, Valeriia HNATIUK, Sergij OLIYNYK, Oleh KUCHKOVSKYI, Juliana MOSHKIVSKA, Eduard DOROSHENKO
Genetic doping: realities, perspectives of application in sports and bioethical aspects

Надія ГОРЧАКОВА, Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Валерія ГНАТЮК, Сергій ОЛІЙНИК, Олег КУЧКОВСЬКИЙ, Юліана МОШКІВСЬКА, Едуард ДОРОШЕНКО
Генетичний допінг: реалії, перспективи застосування у спорті та біоетичні аспекти

Юрій МАРУШКО, Тетяна ГИЩАК, Ольга ХОМИЧ
Клінічна ефективність бронхипрет-сиропу в терапії гострого бронхіту у дітей дошкільного віку

Sepideh PARCHAMI, Tetyana HARNYK, Ella GOROVA, Petro SEREDA, Kateryna MARCHENKO-TOLSTA, Murtaza HAMEED
Role of phytochemicals treatments in managing rheumatoid arthritis (review article)

Владислав ВЕЛИЧКО
Біохімічна діагностика неалкогольного стеатогепатиту у хворих на холецистит і панкреатит

Юрій ФІЛІППОВ, Наталія ЄВТУШЕНКО
Алкогольна хвороба печінки

Юрій ФІЛІППОВ, Тамара ЄВТУШЕНКО
Рак підшлункової залози. Клінічні спостереження протягом 60 років

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ. ДИСКУСІЇ

Віталій ГУБЕНКО, Алла ТКАЛІНА, Ольга КОВАЛЬОВА, Григорій ТАРАН, Андрій ФЕДОСЕНКО, Анатолій ВАСИЛЬКОВ, Сергій СОВГИРА, Наталія СЛОБОДЯНЮК, Дмитро ЛИТВИНЕНКО
Мультидисциплінарна реабілітація пацієнтів із болем у попереку

Тимофій ШИТІКОВ
«Мілітарі-фітнес» або превентивна тактична фізична реабілітація військових ЗСУ

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ

Iryna VLASENKO, Boris MANKOVSKYY, Olha MONASHNENKO
Analysis of medications for symptomatic treatment of the painful diabetic polyneuropathy in Ukraine

Oleksandr MASLOV, Mykola KOMISARENKO, Sergii KOLISNYK, Oksana TKACHENKO, Elshan AKHMEDOV, Svitlana POLUAIN, Tatiana KOSTINA, Olena KOLISNYK
Study of qualitative composition and quantitative content of free organic acids in lingberry leaves

Olena KONOVALOVA, Iryna HURTOVENKO, Tamara SHURAEVA
Identification of the main compounds of Agastache foeniculum essential oil by TLC and chemotype express-determination

Андрій ПОПИК, Катерина СКРЕБЦОВА, Вікторія КИСЛИЧЕНКО
Дослідження елементного складу сировини фікуса каучуконосного (Ficus elastica)

Вікторія ТАРАСЕНКО, Наталія КОЗІКО, Олена КУЧМІСТОВА, Тетяна ПРИХОДЬКО, Оксана СЕЛІВАНОВА
Технологічні аспекти створення крему на емульсійній основі для лікування обморожень

Ірина ДАВИДОВА, Олена РУБАН, Галина СЛІПЧЕНКО, Інна КОВАЛЕВСЬКА
Дослідження фізико-хімічних та фармакотехнологічних показників l-триптофану, гліцину та сухого екстракту півонії при розробці таблеток сублінгвальних

Світлана МАРЧИШИН, Ірина ДУЮН, Ірина ДАХИМ
Анатомічне дослідження сировини achillea collina j. Becker ex Reichenb

НАУКОВІ ЗІБРАННЯ

INFORMATION LETTER Scientific and practical conference with international participation, involving young scientists, students, dedicated to the 160th anniversary of the birth of Academician V.I. Vernadsky “The place and role of man in nature” according to V.I. Vernadsky (англ.)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів, яка приурочена 160-річчю від дня народження академіка В.І. Вернадського «Місце і роль людини у природі» за В.І. Вернадським (укр.)

ЮВІЛЯРИ

До 80-річчя від народження професора Олександра Івановича Волошина

Привітання Т.П. Гарник

Привітання Н.А. Добровольської