№ 2, 2016

№ 2, 2016

Титульна сторінка

Зміст журналу

Я. Ф. Радиш, В. В. Євтушенко
Народна медицина Київської Русі: видатні представники

О. І. Волошин, Н. В. Бачук-Понич, Г. Я. Кардаш
Рослини роду Астрагал та їх застосування у клінічній і народній медицині (Огляд літератури)

В. В. Батушкін, Л. О. Головацька, Р. Т. Інг
Курсове використання екстракту пасифлори у корекції вегетативної дисфункції, патологічних реакцій церебральних та підкоркових структур у хворих на артеріальну гіпертензію жіночої статі

С. А. Місяк
Практичне використання музичної терапії як складника комплексної реабілітації онкологічних хворих/інвалідів

О. В. Іванько, Б. В. Свиридюк, Р. А. Боріс
Малоінвазивні втручання в хірургії гострого калькульозного холециститу в поєднанні з холедохолітіазом у хворих похилого та старечого віку (Огляд літератури)

А. І. Гоженко, В. Т. Степан, М. Ф. Яринич, І. П. Пустовойт
Ренопротекторна дія антидисбіотичних засобів при експериментальному неалкогольному стеатогепатиті

Є. В. Залигіна, О. А. Подплетня
Актуальність розробки вітчизняних фітопрепаратів з горіха волоського

В. В. Скиба, Г. Д. Бабенков, Д. М. Афонін, Р. А. Боріс
Комплексна інтраопераційна аутотрансплантація щитоподібної залози та паращитоподібної залози у хірургічному лікуванні багатовузлового зобу

О. В. Іванько, Б. В. Свиридюк, Р. А. Боріс
Магнітно-резонансна холангіопанкреатографія в діагностиці гострого холециститу, який ускладнений холедохолітіазом

Т. П. Гарник, С. В. Анохіна
Роль каротиноїдів у забезпеченні здоров’я органа зору (Огляд літератури)

БІОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ

М. М. Бойко, О. І. Зайцев, Л. В. Нефьодова, Т. П. Осолодченко, О. Т. Жилякова
Вивчення антимікробної активності Calendula tincture

О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова
Дослідження морфолого-анатомічних ознак трави рутвиці смердючої (Thalictrum foetidum L.)

І. А. Лукіна, О. В. Мазулін, Г. В. Мазулін
Кількісне визначення флавоноїдів у траві гірчака почечуйного

С. В. Тимофєєва, О. А. Кисличенко, І. О. Журавель
Вивчення жирнокислотного складу коренів канни садової (Canna x hybrida Hort).

В. В. Процька, І. О. Журавель
Дослідження летких компонентів кореневищ з коренями, листя та квіток хости подорожникової

Т. І. Баланчук, О. В. Мазулін, Т. В. Опрошанська
Амінокислотний склад трави Carduus nutans L. та Carduus acanthoides L.

С. М. Марчишин, О. В. Зарічанська
Скринінгове дослідження антиконвульсивної активності густих екстрактів квіток лілійника буро-жовтого та лілійника гібридного сорту "Stella de oro"

КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ, ФОРУМИ-ВИСТАВКИ

Звіт за результатами проведення наукового симпозіуму з міжнародною участю «Актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині. Здоров’я та довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження» (08-09 квітня 2016 р., м. Київ)

VІ науковий симпозіум «Рослинні поліфеноли і неспецифічна резистентність» (21-22 вересня 2016 р., м. Одеса)