№ 2, 2017

№ 2, 2017

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА

Ю. Г. Бурмак, Є. Є. Петров, С. І. Треумова
Застосування біофлавоноїдів та есенціальних фосфоліпідів у корекції метаболічних, імунних та мікрогемоциркулярних порушень у коморбідних хворих

Н. О. Горчакова, Л. Б. Бондаренко, О. Ю. Галкін
Обґрунтування безпечності комбінованого застосування урсодезоксихолевої кислоти, таурину та екстракту артишоку при захворюваннях гепатобіліарної системи (Огляд літератури)

А. В. Бочаров
Мукозопротекторна дія поліфенольних сполук дуба на кишечник щурів з токсичним гепатитом

А. К. Рушай, С. В. Лисунов
Профілактичне лікування хворих з переломами дистального метаепіфіза променевої кістки на ранньому амбулаторному етапі

Г. Г. Симоненко
Гомеопатичні препарати у реабілітації студентів з вегетативними дисфункціями

І. С. Чернуха, Є. М. Решетнік, Н. Є. Нурищенко, С. П. Весельський, К. В. Гарник
Вплив тестостерону на співвідношення у жовчі метаболітів жовчнокислотного та ліпідного обмінів у різностатевих щурів

Н. Ф. Маслова, В. Л. Шевіна, М. І. Борщевська
Порівняльна оцінка фармакологічної дії препарату «Уронефрон» у 2-х лікарських формах: таблетки і краплі

БІОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ

І. А. Карпенко, О. А. Рухмакова, Ю. Г. Чебан
Використання фітопрепаратів у терапії ринітів

С. І. Степанова, М. В. Міщенко
Портулак городній (Portulaca oleracea L.) – перспективна рослина для створення нових лікарських засобів (Огляд літератури)

О. В. Товчига
Активність препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) та метформіну у щурів із порушеною толерантністю до глюкози

Т. М. Гонтова, О. С. Мала, О. О. Соколова
Вивчення водорозчинного полісахаридного комплексу кошиків соняшника однорічного

П. Г. Лихацький, Л. С. Фіра
Дослідження активності окиснювальних та запальних процесів у щурів різного віку, одночасно отруєних натрію нітритом та тютюновим димом

О. М. Ковальов, О. О. Лінник, Р. Г. Мамедзаде, С. Ю. Ватуліна, І. І. Геращенко, О. А. Васильченко
Фармакологічна характеристика східного лікарського засобу мумійо (Огляд літератури)

Л. О. Косоголова, І. С. Кривутенко, Б. В. Поліщук, Т. В. Джан, О. Ю. Коновалова, С. В. Клименко, О. В. Григор’єва
Розробка технології ферментованих напоїв лікувально-профілактичної дії на основі екстракту плодів хyрми віргінської (Dyospyros virginiana L.)

25 РОКІВ РЕНЕСАНСУ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ

Я. О. Галян
Що таке тибетська медицина?

Т. П. Гарник
Звіт за результатами проведення Науково-практичної конференції з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний університет»: «Роль і місце народної медицини в комплексній терапії»

Матеріали конференції з міжнародною участю «РОЛЬ І МІСЦЕ НАРОДН ОЇ МЕДИЦИНИ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ»

О. В. Шевчук
ImKP – сучасна психотерапія психосоматичних та важких соматичних захворювань

Е. Д. Крамар
Специфіка навчання на курсах професійної ароматерапії