№ 2, 2018

№ 2, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА

Р. В. Разумний
Вплив комбінованого фітозасобу «імупрет» на стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки в періоді медичної реабілітації

Н. О. Горчакова, І. С. Чекман
Реалізація природних нанотехнологій при гемічній гіпоксії

О. І. Волошин, Б. П. Сенюк, В. Л. Васюк, Л. О. Волошина
Хронічні ураження гепатобіліарної системи в спектрі коморбідних захворювань: фітотерапевтичні аспекти корекції

М. Є. Чижикова
Комбінована методика рефлексотерапії із застосуванням мікроакупунктурних систем у лікуванні головного болю у хворих у відновному та резидуальному періодах інсульту

Т. П. Гарник, Л. В. Андріюк, В. О. Петріщева, К. В. Гарник, Н. В. Мацко
Лікарські засоби рослинного походження у комплексній терапії і медичній реабілітації хворих із деякими ендокринними захворюваннями (Методичні рекомендації для самостійного опрацювання теми)

Н. О. Давибіда, Н. М. Беспалова
Фізична реабілітація при дугоподібній деформації хребта у фронтальній площині та ротації хребців навколо своєї вертикальної осі

Т. П. Гарник, З. Д. Скрипнюк, М. А. Головаха
Термінологія та основні принципи біоенергоінформаційної медицини

А. В. Марков, Ю. З. Лабуш, В. М. Зубачик, І. О. Селіванська
Лікувально-профілактична дія флаванвмісних антидисбіотичних засобів на слизову оболонку порожнини рота щурів, які отримували пероксидну соняшникову олію

БІОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ

Є. В. Залигіна
Актуальність розробки вітчизняного фітопрепарату у вигляді рідкої лікарської форми – бальзаму на основі рослинної сировини та вивчення його фармакологічних властивостей (Огляд літератури)

В. П. Новіков, Н. Є. Стадницька, І. В. Дякон, І. І. Губицька, Я. Т. Місик, І. В. Драпак
Hypericum perforatum L. у сучасних фармацевтичних препаратах ринку України

О. А. Кисличенко, В. В. Процька, І. О. Журавель
Визначення кількісного вмісту лишайникових кислот у сланях пармелії бороздчатої, пармелії перлинової та пармелії блукаючої казахського та російського походження

А. О. Кініченко, С. Д. Тржецинський
Дослідження морфолого-анатомічних ознак трави портулаку городнього (Portulaca oleracea L.)

Є. В. Залигіна, О. А. Подплетня, К. В. Соколова
Визначення окиснювальних поліфенолів у складі густих екстрактів з незрілих плодів горіха волоського

С. М. Марчишин, Л. І. Стойко, Л. М. Мосула
Визначення флавоноїдів тирличу хрещатого трави (Gentiana cruciata L.)

КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ

Звіт за результатами проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю, яка присвячена 25-річчю заснування кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет» «Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини в комплексній терапії», 20 квітня 2018 року.

О. І. Волошин, Б. П. Сенюк, В. П. Присяжнюк, В. Л. Васюк
Особливості терапевтичної дії комбінованого гепатопротектора «Форслів» у лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки

Парчамі Газає Сепідех
Основи фітотерапії – складова підготовки майбутніх фахівців

Рецензія на навчальний посібник «Лікарські засоби рослинного походження в клінічній практиці і народній медицині» авторів Т. П. Гарник, Л. В. Андріюка, В. М. Князевича, В. А. Туманова, О. В. Поканевича, Я. А. Соцької, В. О. Петріщевої, К. В. Гарника – за редакцією професора Т. П. Гарник (Київ, 2017, 500 с.)

Т. П. Гарник
Інформація про поїздку до Астани, Казахстану