№ 2, 2023

№ 2, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА

Олександр ВОЛОШИН, Лариса ВОЛОШИНА, Наталія БАЧУК-ПОНИЧ, Олександра ДОГОЛІЧ
Кориця (Cinnamonum zeylanicum) як спеція і лікарська рослина: новітні дані про лікувально-профілактичні властивості та перспективи застосування в медицині й оздоровчому харчуванні (аналіз літератури)

Ganna ZAYCHENKO, Nadiya GORCHAKOVA, Igor BELENICHEV, Olena SHUMEYKO, Olena KLYMENKO, Vasyl BABAK
Pharmacological properties of calcium and magnesium: unity and struggle of opposites

Ганна ЗАЙЧЕНКО, Надія ГОРЧАКОВА, Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Олена ШУМЕЙКО, Олена КЛИМЕНКО, Василь БАБАК
Фармакологічні властивості кальцію і магнію: єдність і боротьба протилежностей

Ігор ХУДЕЦЬКИЙ, Юлія АНТОНОВА-РАФІ
Вплив людини та змін у природі на біологічну безпеку (огляд проблеми)

Анатолій ЛЕВИЦЬКИЙ, Ігор ХОДАКОВ, Владислав ВЕЛИЧКО, Ірина СЕЛІВАНСЬКА, Алла ЛАПІНСЬКА
Ендогенний біосинтез «есенціальних» жирних кислот у тваринному організмі

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ. ДИСКУСІЇ

Алла КОВАЛЬОВА, Ігор ХУДЕЦЬКИЙ
Аналіз ефективності комплексної програми фізичної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію з фіброміалгіями шийно-комірцевої зони

Анжела ПРИПУТЕНЬ, Сергій КУРИЛО
Застосування засобів фізичної терапії у поєднанні з міофасицальним релізом у осіб із синдромом цервікалгії

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ

Катерина СМЕТАНІНА, Алла ПАРХОМЧУК
Організаційні аспекти фармацевтичного забезпечення засобами рослинного походження в надзвичайних ситуаціях

Evgeny STEPANOV, Sergii PASICHNYK
Analysis of the influence of some soil micro elements on the concentration of the flavonoid rutin in Tanacetum vulgare (Linneus, 1753)

Євгеній СТЕПАНОВ, Сергій ПАСІЧНИК
Аналіз впливу деяких мікроелементів ґрунту на концентрацію флавоноїду рутину в пижма звичайного (Tanacetum vulgare Linneus, 1753)

Ангеліна ДОМАШОВЕЦЬ, Оксана ХРОПОТ, Роксолана КОНЕЧНА
Anemone ranunculoides L.: аналітичний огляд поширення, хімічного складу, біологічної активності та медичного застосування (огляд літератури)

Галина СМОЙЛОВСЬКА, Олена МАЛЮГІНА, Олександр МАЗУЛІН, Олена ЄРЕНКО, Тая ХОРТЕЦЬКА
Дослідження вмісту полісахаридів у видах роду деревій

Тетяна ЛІСОВА, Сергій ТРЖЕЦИНСЬКИЙ
Морфолого-анатомічні ознаки надземних органів Camelina microcarpa Andrz.

НАУКОВІ ЗІБРАННЯ

Звіт науково-практичної конференції з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів, приуроченої до 160-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського «Місце і роль людини у природі»

Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю, залученням молодих учених, студентів, приуроченої до 160-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського «Місце і роль людини у природі за В.І. Вернадським» від 30 травня 2023 року