№ 3, 2019

№ 3, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА

І. С. Чекман, В. А. Туманов, Г. О. Серова, Н. О. Горчакова, Л. В. Лукьянова, Н. М. Чаленко, О. В. Шумейко, О. В. Клименко
Зв’язок між хімічною будовою сполук та біологічною активністю (Огляд літератури)

А. І. Дорошенко, Г. В. Зайченко, Н. О. Горчакова
Вплив композиту нанодисперсного кремнезему з полігексаметиленгуанідину гідрохлоридом на рівень метаболітів оксиду азоту у щурів з неінфікованим термічним опіком

О. М. Гопчук
Застосування поліненасичених жирних кислот Омега-3 у комплексній терапії гіперандрогенних станів

Л. О. Головацька
Особливості вегетативного дисбалансу у пацієнтів зі стрес-індукованою артеріальною гіпертензією

Т. П. Гарник, В. О. Петріщева, К. В. Гарник, А. Ю. Ігнатова, Парчамі Газае Сепідех
Клінічний досвід застосування фітозасобів у хворих із коморбідною патологією

БІОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ

А. В. Сініченко, С. М. Марчишин, Л. В. Слободянюк, Л. І. Будняк
Дослідження фенольних сполук у кореневищах з коренями Primula denticulate Smith, Primula juliae Kusn., Primula saxatilis Кom

В. І. Литвиненко, М. М. Бойко, Н. В. Попова, Н. І. Куценко
Вивчення цмину піскового сорту «Золотистий»

С. М. Марчишин, О. В. Полонець, М. С. Гарник, О. В. Зарічанська
Леткі сполуки хризантеми садової багаторічної (Сhrysanthemum hortorum Bailey) сорту Пектораль

О. П. Хворост, Ю. А. Федченкова, К. С. Скребцова, А. І. Попик
Вивчення морфолого-анатомічної будови бруньок ліщини звичайної Corylus avellana L.

І. І. Герасимець, Л. С. Фіра, І. І. Медвідь
Визначення параметрів гострої токсичності експериментального екстракту з грибів рейши

Л. І. Погодіна, Н. Є. Бурда, В. С. Кисличенко
Вивчення амінокислотного складу хвилівника звичайного (Aristolochia clematitis L.)

КОНФЕРЕНЦІЇ

Ю. Т. Конечний, О. П. Корнійчук, Р. Г. Шикула, Р. Т. Конечна
Пошук нових фітобіотиків з протигрибковою дією

Т. О. Шитіков
До питання експрес-діагностики посткомоційного синдрома

О. І. Висоцька, А. М. Головчанський
Викладання традиційної китайської медицини у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця

Т. П. Гарник, К. В. Гарник, В. О. Петріщева, Парчамі Газае Сепідех, А. Ю. Ігнатова
Від історії ренесансу до реалій сьогодення кафедри

РЕЦЕНЗІЯ

І. С. Чекман
Рецензія на науково-популярне видання «Сила гомеопатіїЇ» к. мед. н., доцента Лариси Петрівни Гуцол

ВІТАННЯ

А. А. Котвіцька
Вітання до Дня фармацевтичного працівника України

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Т. П. Гарник
Умови публікації у журналі «Фітотерапія, часопис»

КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ, ФОРУМИ-ВИСТАВКИ

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Сучасні теоретико-практичні аспекти реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я» 22 листопада 2019 р.

Інформація по конференції 22.11.2019 р.

Анкета учасника

До 85-річчя Євгена Степановича Товстухи