№ 4, 2018

№ 4, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА

А. Ю. Ігнатова, Т. П. Гарник, І. В. Руденко
Особливості перебігу негоспітальної пневмонії хворих на цукровий діабет 2 типу (Огляд літератури)

Л. О. Головацька
Гендерні особливості змін артеріального тиску в умовах психоемоційного стресу

О. В. Копчак, І. П. Мазур, О. В. Азаров, А. С. Куліш
Участь студентів та викладачів стоматологічного факультету ПВНЗ «Київський медичний університет» у роботі IX (XVI) з’їзду громадської організації «Асоціація стоматологів України» «Національна програма профілактики основних стоматологічних захворювань як складова Державної системи охорони здоров’я України»

О. П. Мощич
Гомеопатія в Україні: головні віхи історії (лекція)

Т. П. Гарник, Л. В. Андріюк, О. С. Фітькало
Ефективність застосування гірудотерапії в комплексному лікуванні пацієнтів залежних від психоактивних речовин

БІОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ

В. І. Тодорова, С. Г. Убогов, А. П. Радченко, Л. Б. Пилипчук, Л. О. Федорова
Досвід інтегрування методів народної і нетрадиційної медицини в навчальні програми на етапах післядипломної освіти провізорів та лікарів

Г. Р. Козир, С. М. Марчишин
Дослідження цукрознижувальної дії сухого екстракту трави чорнобривців

Н. В. Сидора, А. М. Ковальова, І. А. Данилова, Н. В. Кашпур
Дослідження пектину плодів Crataegus submollis Sаrg.

Ю. І. Корнієвський, З. Фіда, В. Г. Корнієвська, Н. Ю. Богуславська, С. В. Панченко
Хромато-мас-спектроскопія настоянок валеріани

У. В. Петровська, І. О. Журавель, В. В. Гуцол
Визначення кількісного вмісту протеїну та клітковини в листі та насінні шпинату городнього сортів Красень Полісся та Фантазія

Н. Є. Бурда, І. О. Журавель, А. Г. Котов, Е. Е. Котова, О. Г. Вовк
Вивчення морфолого-анатомічних ознак трави якірців сланких (Tribulus terrestris L.)

М. М. Васенда, Ю. Ю. Пласконіс, Г. Р. Козир, І. І. Бердей
Вплив допоміжних речовин на вивільнення біологічно активних сполук із суміші екстракту сухого перетинок грецького горіха

Г. С. Тартинська, І. О. Журавель, І. В. Орленко, В. В. Парченко
Вивчення елементного та жирнокислотного складу зерна тритикале (Triticosecale Wittm. & A. Camus)

О. А. Кисличенко, В. В. Процька, І. О. Журавель
Підбір оптимальних умов при розробці технології отримання 50% етанольного екстрактуплодів моркви посівної з використанням методу математичного планування

КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ, ФОРУМИ-ВИСТАВКИ

Т. П. Гарник
Звіт за результатами проведення Наукового форуму з міжнародною участю «Сучасні теоретико-практичні аспекти у розв’язанні послідовності реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я», 26 жовтня 2018 року

Т. П. Гарник, Л. І. Літвінова
Інформація і прес-реліз про участь у міжнародній конференції за участю Європейської медичної асоціації у місті Айя Напа Республіка Кіпр