№ 4, 2020

№ 4, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА

Шматенко О. П., Осьодло В. В.
Фармакоекономічні аспекти медикаментозного забезпечення військовослужбовців при H. pylori-асоційованій пептичній виразці

Бабінець Л. С., Сасик Г. М.
Ефективність питних мінеральних вод і акупресури у комплексній корекції клінічного перебігу коморбідності хронічного панкреатиту і цукрового діабету 2 типу

Лоскутов А. Л.
Комбінована терапія хронічного болю при остеоартрозі у хворих на неалкогольний стеатогепатит на фоні хелікобактеріозу

Гузинець Є. Ф.
Комплексна медична реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу в коморбідності з остеоартрозом

Дорошенко А. І., Зайченко Г. В., Горчакова Н. О.
Антисептики на основі полігексаметиленгуанідину як перспективні лікарські засоби в умовах антибіотикорезистентності (Огляд літератури)

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ

Дарзулі Н. П., Будняк Л. І.
Дослідження ринку лікарських засобів, у склад яких входять ефірні олії для лікування респіраторних захворювань

Карпюк В. Р., Юзьків С. Л., Конечний Ю. Т., Журахівська Л. Р., Конечна Р. Т.
FICARIA VERNA. Аналітичний огляд

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ: ГІПОТЕЗИ, ПРОБЛЕМИ, ВИНАХОДИ, ДИСКУСІЇ

Федорич О. В., Шусть В. В.
Об’єктивні характеристики параметрів оточуючого середовища, що спричиняють патогенність ландшафту

КОНФЕРЕНЦІЇ. СИМПОЗІУМИ, КОНГРЕСИ

Стефан Стангачу,
Повідомлення ІІ Продукти бджільництва – кращі союзники імунної системи у боротьбі з хворобою COVID-19. Огляд онлайн-конференції

ПАМ’ЯТІ ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ

Пам’яті професора Волоха Дмитра Степановича