№ 4, 2022

№ 4, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА

Igor BELENICHEV, Nadezhda GORCHAKOVA, Oleh KUCHKOVSKYI, Victor RYZHENKO, Iryna VARAVKA, Pavlo VARVANSKYI, Ella GOROVA
Principles of metabolithotropic therapy in pediatric practice. Сlinical and pharmacological characteristics of modern metabolithotropic agents (part 2)

Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Надія ГОРЧАКОВА, Олег КУЧКОВСЬКИЙ, Віктор РИЖЕНКО, Ірина ВАРАВКА, Павло ВАРВАНСЬКИЙ, Елла ГОРОВА
Принципи метаболітотропної терапії у педіатричній практиці. Клініко-фармакологічна характеристика сучасних метаболітотропних засобів (частина 2)

Сергій АБРАМОВ, Тетяна ГАРНИК, Віталій ГЛАДИШЕВ, Анатолій ГОЖЕНКО, Сергій СОКОЛОВСЬКИЙ, Ігор СОБКО, Герман ТІТОВ, Микола ХМІЛЬ, Таміла ШУМНА, Угіс КЛЕТНИЕКС
Застосування біологічно активних компонентів мінерального, синтетичного та фіто- й органічного походження для створення кровоспинних засобів місцевої дії. Традиції та сучасність

Oleksandr SHEVTSOV, Mykhailo LUTENKO, Maksym DYAKOV
Anatomical features of treatment of limb spastics

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ. ДИСКУСІЇ

Алла ЄРМОЛАЄВА, Ольга ЛУКОВСЬКА
Особливості фізичної реабілітації хворих з когнітивними та емоційно-афективними порушеннями на фоні хронічної ішемії мозку ІІ стадії

Олена ШКУРУПІЙ, Євген ГЛУЩУК
Ефективність фізичної терапії рухових розладів при реконструктивних операціях після переломів проксимального відділу стегнової кістки у пацієнтів з мозковим інсультом в анамнезі

Олег НЕХАНЕВИЧ, Вікторія БАКУРІДЗЕ-МАНІНА, Євген КАНЮКА, Софія НЕХАНЕВИЧ
Профілактика травматизму в осіб, які займаються настільним тенісом

Наталія ГРИШУНІНА, Максим МАНІН, Вікторія МОХНА, Ігор ОЛЕКСЕНКО, Олена ЧІЖ
Застосування методів фізичної терапії та ерготерапії в реабілітації дітей із затримкою розвитку психомоторних функцій

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ

Володимир КРАСОВСЬКИЙ, Роман ФЕДЬКО, Таїсія ЧЕРНЯК, Олексій ОРЛОВСЬКИЙ
Лікарські властивості і використання субтропічних рослин колекції Хорольського ботанічного саду (повідомлення 1)

Саидабону ЮНУСОВА
Вивчення антиальтеративної, антипроліферативної та репаративної дії густого екстракту якірців сланких в експерименті

Вікторія ПРОЦЬКА
Дослідження якісного складу та визначення кількісного вмісту амінокислот у траві геліопсису соняшникоподібного

Ірина ВЛАСЕНКО, Лена ДАВТЯН
Методично-організаційні підходи залучення фармацевтів у стратегії вакцинації проти грипу хворих на цукровий діабет

НАУКОВІ ЗІБРАННЯ

Звіт наукового конгресу з міжнародною участю, залученням молодих учених, студентів «Синтез теорії і практики у навчально-методичному і клінічному забезпеченні здорового способу життя»

Резолюція Конгресу із міжнародною участю, залученням молодих учених, студентів «Синтез теорії і практики у навчально-методичному і клінічному забезпеченні здорового способу життя»