МІСЦЕ І РОЛЬ ЛЮДИНИ У ПРИРОДІ ЗА В.І.ВЕРНАДСЬКИМ

МІСЦЕ І РОЛЬ ЛЮДИНИ У ПРИРОДІ ЗА В.І.ВЕРНАДСЬКИМ. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів

Титульна сторінка

Зміст

Звернення організаційного комітету до учасників конгресу (укр. мовою)

Звернення організаційного комітету до учасників конгресу (англ. мовою)

Програма конгресу (укр. мовою)

Програма конгресу (англ. мовою)

Вітання:

Наконечний Олександр Григорович

Літвінова Лада Іванівна

Сюй Мінтан

Пивоварчук В.С.

Вінченцо Костильола

Публікація тез:

Бортняк В.А., Добровольська Н.А., Гарник Т.П., Горова Е.В.., Шусть В.В.
Актуальні питання освіти, науки, практичних здобутків в оздоровчих практиках в Україні і світі в контексті вчення академіка В.І. Вернадського

Шусть В.В.
Планетарне мислення В.І.Вернадського в контексті пошуку шляхів вирішення глобальних проблем сучасності

Андріюк Л.В.
Нетрадиційні методи оцінки функціонального стану організму та здоров’я

Абрамов С.В., Соколовський С.І., Шумна Т.Є., Гарник Т.П., Тітов Г.І., Гладишев В.В., Гоженко А.І., Дудов І.О., Собко І.В., Угіс Клетніекс
Досвід застосування нового гемостатичного засобу місцевої дії для зупинки кровотечі у осіб, які постраждали під час війни

Абрамов С.В., Соколовський С.І., Волошин В.О., О.С. Трушенко О.С., Томарева-Патлахова В.В., Тітов Г.І.
Інформаційний кластер впровадження кровоспинного засобу «Рlantor» у практичній роботі закладів охорони здоров’я

Абрамов С.В., Соколовський С.І., Волошин В.О, Трушенко О.С., Тітов Г.І.
Щодо актуальних питань вторинної профілактики захворюваності серед військовослужбовців

Бобкова І.А., Бур’янова В.В., Хранівська В.О., Умінська К.А.
Біологічна цінність жирних олій

Владимирова І.М.
Людина і природа: наукова колаборація

Глоба О.П., Гаврилов О. ,J anez Vodichar
Інформаційна медицина: комплементарні методи діагностики і корекції функціонального стану дітей і дорослих в умовах сьогодення

Голуб В.П., Горбунов О.А., Зеленюк О.В., Заславський В.А.
Система підтримки індивідуального здров’я осіб, працюючих на об’єктах критичної інфраструктури

Горчакова Н.О., Бєленічев І.Ф., Клименко О.В., Дорошенко А.І., Варавка І.П., Варванський П.А., Бєленічев К.І., Кучковський О.М.
Нейропротективний вектор менопаузальної терапії: експериментальне обгрунтування застосування біофлавоноїдів на тлі гормонотерапії

Гнатюк В.В., Горчакова Н.О.
Біоритми людини та їх фармакологічна корекція

Горчакова Н.О., Шумейко О.В., Клименко О.В., Бабак В.В., Кравченко А.В.
Безсмертність ідей В.І. Вернадського щодо освітнього процесу

Гончаров В.В., Горова Е.В., Ястребов М.М.
Місце і роль людини у природі по В.І. Вернадському

Дубас Л.Г.
Ароматерапія у жінок з гормональним виснаженням

Губенко В.П.
Стабілізаційна гімнастика у пацієнтів з дегенеративною нестабільністю поперекового відділу хребта

Дубровський В.В.
Інформаційно-енергетичні і структурні властивості рослинних ароматичних речовин у механізмі їх дії

Євтушенко Т.В.
Фундаментальні закони традиційної медицини для сучасного лікаря

Єрохов Р.О., Горова Е.В., Ястребов М.М.
Остеопатичні техніки реабілітації при черепно-мозковій травмі

Eltsov I. A.
Six points of health

Eltsov I. A.
Physical exercises tailored to different types of obesity

Eltsov I. A.
Scoliosis - the disease of the 21st century

Іосипенко О.О., Кисличенко В.С.
Дослідження фотосинтезуючих пігментів листя патисонів

Ноак Дж., Chomičenkienė А.
Вплив аюрведичного самомасажу на емоційний стан

Noack J., Chomičenkienė А.
The effect of ayurvedic self-massage on the emotional state

Міналгайте-Зубавічене Орінта
Можливості використання холістичного методу «kuksundo» для подолання стресу у жінки працюючого віку

Minalgaite-Zubavicene Orinta
The possibilities of using the holistic kouksundo method to overcome stress for working – age women. Stress in the world

Г.В. Зайченко, Н.О.Г орчакова, Н. В.Савченко, Д.О. Козак
Фармаконагляд в безпеці застосування фітопрепаратів

Зубицька В.О.
Авторська фітотерапія Зубицьких при тривожно-депресивних розладах під час війни

Згоранець Ю.В., Юрко І.В., Куліш Л.Я., Кушнірчук Н.Я.
Методика природно-духовного лікування для відновлення цілісності людського організму

Карпілянський Д.А.
Проблемні питання фізкультурно-спортивної реабілітації в Україні

Кіркілевська Л.М., Маріловцева Н.О., Кісіль О.В
Основні відмінності антропософської медицини від гомеопатії

Ковальова О.В., Іванюк К.В., Запниветренко О.О.
Інноваційні технології відновлення військових та шляхи підвищення толерантності до фізичного навантаження

Ковальова О.В., Ковальова А.А., Запниветренко О.В.
Конституція людини. Вибір виду спорту та програма зі здоров’я та модифікації способу життя у залежності від антропологічних даних

Конечна Р.Т., Журахівська Л.Р.
Лікарські рослини родини жовтецеві - перспективне джерело біологічно активних речовин різної напрямленості дії

Кушпа М.З., Арутюнова Т.А.
Роль фолькльорно-етнографічних джерел і народних практик цілительства у становленні сучасної комплементарної медицини в україні при підготовці фізичних терапевтів

Марушко Ю.В., Гищак Т.В., Хомич О.В.
Клінічна ефективність бронхипрет-сиропу в терапії гострого бронхіту у дітей дошкільного віку

Марчишин С.М., Кирилів М.І., Бекус І.Р., Бойко Л.А., Слободянюк Л.В., Івасюк І.М., Демидяк О.Л.
Дослідження амінокислотного складу культивованих лікарських рослин

Матвєєва К.В., Порцева Л.І.
Екологічні, природні шляхи і способи відновлення здоров’я людей

Мацишин В.С.
Практичне використання трансцендентальної медитації (ТМ) для досягнення глибокого розслаблення та покращення стану при стресових розладах (ПТСР)

Меньшова В.О., Березкіна В.І.
Інтродукція Silybum Marianum (l.) Gaertn. (Asteraceae)

Мацишин В.С., Мажарівська О.М., Добриніна Н.І., Осипенко А.М., Макаренко Л.А.
Післястресові головні болі. Методи немедикаментозної корекції. Клінічний досвід

Назарчук І.А.
Конституція людини і її роль у медицині сьогодення

Овчаренко В.В., Єрмолаєва А.В.
Фізична терапія при радикулопатії попереково-крижового відділу хребта

Одинцова К.О.
Сучасні реалії пост-Сovid-19 з позиції ортодоксальної та натуральної медицини. Можливості гірудотерапії

Осипенко О.Д.
Нові методики діагностики та корекції для формування позитивних цінностей людини

Островська С.С, Абрамов С.В., Трушенко О.С., Герасимчук П.Г., Бурега І.Ю., Керлан І.С.
Кадмій в довкіллі та онкологічні захворювання людини

Самілик В.І., Горова Е.В., Голуб В.П., Зеленюк О.В.
Місце і роль людини у природі за В.І. Вернадським

Петрик Н., Сосєдко М.
Реабілітація післяопераційних хворих з колостомою

Сепідех Парчамі Газає, Т. Гарник, П. Середа, К. Марченко-Толста
Антидіабетичні властивості біоактивних сполук, профілактика чи лікування?

Sepideh Parchami Ghazaee, Harnyk Т., Sereda P., Marchenko-Tolsta K.
Antidiabetic properties of bioactive compounds, prevention or treatment?

Таран Г.І., Горбунова О.В.
Комплексне застосування методу leit у мануальній терапії болю

Таран Г.І., Горбунова О.І.
Фізичні теплові методи лікування захворювань, що виникають внаслідок переохолодження (гіпотермії)

Ткачук Л.В., Дибель Р.Є.
Природні фактори у сучасній реабілітації

Устінова В.Ф., Вербицький В.В.
Програма по відновленню і підтримці здоров’я дітей та юнацтва з використанням аюрведичних методик індії, реабілітаційних методів і старовинної медицини України у контексті вчення В.І. Вернадського

Хбалі Мохамед, Сліпченко Г.Д.
Розробка складу та технологія перорального гелю з екстрактом чорниці

Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В., Даниленко Ю.І.
Людина, природа та біологічна безпека

Шитіков Т.О.
Самодопомога після бойової акубаротравми

Ящук Б.О., Коновалова О.Ю., Гуртовенко І.О.
Перспективи застосування сировини видів дівочого винограду для приготування косметичних засобів

Міщенко А.М., Процька В.В.,
Перспективи дослідження деяких представників роду кореопсис

ЗВІТ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ з міжнародною участю, залученням молодих учених, студентів, яка була проведена онлайн/офлайн 30 травня 2023 р у м. Києві

РЕЗОЛЮЦІЯ

Меморандум про партнерство та співробітництво

Memorandum of cooperation and understanding