СИНТЕЗ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ У НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОМУ І КЛІНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

СИНТЕЗ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ У НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОМУ І КЛІНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. Матеріали наукового конгресу з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів

Титульна сторінка

Зміст журналу

Звернення

Звернення англ.

Привітання Вінченцо Костильола

Привітання Сюй Мінтан

Привітання Л.І. Литвинова

Привітання Алекс Топольшек

Переглянути відео на Youtube

Програма

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ: навчально-методичне забезпечення здорового способу життя

Андріюк Л.В., Гарник Т.П., Єрмолаєва А.В., Мацко Н.В., Гдиря О.В
Лікувально-оздоровлювальні реабілітаційні програми при хронічній ішемії мозку

І.М. Білай, А.О.Остапенко
Викладання фармакогнозії на факультеті післядипломної освіти

Р.Г. Бічевська
Профілактика загострень неалкогольного стеатогепатиту у жінок в період вагітності

Горчакова Н.О., Бєленічев І.Ф., Бухтіярова Н.В, Бєленічев К.І., Варванський П.А, Дорошенко А.І.
Антиейджингові ефекти антиоксидантів із групи біофлавоноїдів

Н.О. Горчакова, О.В. Шумейко, О.В. Клименко
Шляхи підвищення ефективності опанування фармакологією фітопрепаратів в медичних вузах

Глоба О.П., Мотузенко О.О., К. Географ, Антонова-рафі Ю.В.
Мережеве співробітництво україна-італія: розробка та апробація методики корекції психофізичного стану українських біженців

І.Л.Довгий, О.В.Кучерява, А.В.Федосенко
Гонартроз: особливості консервативного лікування та застосування фізичної терапії

І.Л.Довгий, К.Е.Улинець
Основні підходи до лікування пацієнтів з рефлекторними синдромами при вертеброгенних радикулопатіях попереково-крижового відділу хребта

Г.В. Зайченко, Н.О. Горчакова, Д.О. Козак
Попередження виникнення побічних реакцій фітопрепаратів в системі фармаконагляду

В.О.Зубицька
Авторська фітотерапія зубицьких під час воєнного стану

Д.А. Карпілянський
Особливості харчування сучасних студентів

С. О. Кіжаєв, І. В. Оржельський, О. О. Усенко, Т. Д. Литвицька
Функціональні можливості інтелектуальної wellness- системи «кме anti-age» в управлінні якістю життя та активним довголіттям

Кіркілевська Л.М, Маріловцева Н.О., Кісіль О.В.
Особливості застосування гомеопатичних препаратів у період психологічних потрясінь

Ковальська Н.П., Карпюк У.В., Скрипченко Н.В.
Нові напрямки використання в медицині лимонника китайського

О. В. Ковальова, А. А. Ковальова, А. І. Борисенко
Функціональні розлади біліарного тракту та гастродуоденальної зони в осіб молодого віку, як предиктор розвитку псевдоалергії

Л. І. Кондрат, О. В. Ковальова, О. В. Столбинська, Б. М. Голдовський
Екстрена медична допомога при черепно-мозковій травмі із застосуванням методу су джок терапії

Р.Т. Конечна
Дослідження вмісту флавоноїдів у екстрактах калюсної біомаси ficaria verna

В.В. Крутов
Наука про людину: Знання, на яке чекає світ

А. П. Левицький, В. В. Величко, І. О. Селіванська, А. П. Лапінська, Т. І. Пупін
Вплив сахарози на біосинтез жирних кислот у печінці щурів, які отримували безжировий раціон

А.Л. Лоскутов
Комбінована медична реабілітація хворих на остеоартроз у коморбідності з неалкогольним статетогепатитом на фоні хелікобактеріозу

Н.В. Мацюх, І.В. Лоскутова
Медична реабілітація хворих із часторецидивуючою герпетичною інфекцією на фоні синдрому подразненого кишечника

О.Осипенко
Нові методики діагностики та корекції для формування позитивних життєвих цінностей людини

V.S. Pivovarchuk, А. А. Usenko, T.D. Litvytska
Experience of application of pivovarchuk’s method the dezinger of health tm – an integrative approach of alternative and complementary medicine in the diagnosis and treatment of various diseases

В.С.Пивоварчук, О. О. Усенко, Т.Д. Литвицька
Досвід застосування методу пивоварчука конструктор здоровья тм – інтегративний підхід альтернативної та комплементарної медицини при діагностиці та лікуванні різних захворювань

С. В. Потоцька
Особливості застосування іридодіагностики, як експрес та скринінг методу в клімактеричному періоді

Н.П.Слободянюк
Застосування аутологічного методу prp-терапії в комплексному лікуванні дорсалгій з сегментарною нестабільністю попереково-крижового відділу хребта

Є. В.Степанов, С. В. Пасічник
Вплив факторів навколишнього середовища на концентрацію флавоноїду рутину у лікарській рослинній сировині

Г.І.Таран, О.В.Горбунова, А.А.Ковальова
Тривалість та інтенсивність теплової дії при холодових ураженнях

Г.І.Таран, О.В.Горбунова
Порівняння ефекту гарячих грязьових аплікацій та гарячих ножних ванн

Г. І. Таран, О. В. Горбунова
Бальнеологічний препарат «пеловіт» у бойових умовах

Г. І. Таран, О. В. Горбунова
Болі у куприку при падінні дітей на «попу»

Г.І.Таран, О.В.Горбунова
«Біль у колінному суглобі при травматичному вивиху ступенево -гомілкового суглобу у дітей»

Філатович О.В.
Практика відновлення природної – здорової життєдіяльності клітини методом інформотерапії живим словом: основні питання.

Т.О.Шитіков
Про підготовку фахівців з тактичної фізичної терапії або «мілітарі-фітнесу»

Т.Є. Шумна, Г.І. Тітов, Байбаков В.М., О.І Бойко, Н.В. Євтушенко, Л.Я. Адегову,Святун Н.О.
Основні аспекти ведення дітей з бронхіальною астмою

В.В.Шусть, Л.В.Адирхаєва
Особливості самоосвітньої діяльності студентів із використанням сучасних інформаційно-комунікативних технологій

СТУДЕНТИ, МОЛОДІ НАУКОВЦІ - від теорії до практики
«ЗДОРОВА РОДИНА - ЗДОРОВА КРАЇНА»

Авад А.А., В.В.Король, В.А.Рибак
Нутритивна корекція харчування при захворюваннях дихальних шляхів

А. Е. Адамович, Добровольська Н.А., Гарник Т.П., Горова Е.В., Шусть В.В.
Концепція школи сприяння здоров’я

А.Е.Адамович, Т.П. Гарник
Бронхіальна астма (ба)

В.Б.Баликін, Т.П.Гарник, Е.В.Горова
Сучасні підходи до впровадження освітньої політики забезпечення здорового способу життя у школах європейського регіону і в україні

В.Б. Баликін, Т.П. Гарник, М.М. Ястребов
Сутність державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя. Методологічні засади реформування здорового способу життя

В.Б.Баликін, Т.П. Гарник
Особливості фізичної реабілітації хворих з ушкодженнями м’язів плечового поясу

М. В. Басиста, Т.П. Гарник, В.П. Голуб, О.В. Зеленюк
Гідротерапія, історія розвитку

Є.В.Брилко, Т.П.Гарник
Державна освітня політика з питань здорового способу життя –основні компоненти

Є.В.Брилко, Н.А. Добровольська
Фізична реабілітація юних спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату

В.В.Герасименко, Н.А. Добровольська
Особливості реабілітації хворих із захворюваннями суглобів

В.В.Гончаров, Е.В. Горова, А.В.Кравченко, Е.В.Сколота
Усвідомленість, як один з найважливіших елементів збереження здорового способу життя

Н.В. Дрозд, Н.А. Добровольська, Т.П. Гарник
Особливості розвитку сучасної державної освітньої політики україни з питань здорового способу життя

І.П.Євтушенко, Е.В. Горова, В.П. Голуб, М.М. Ястребов
Склад і класифікація лікувальних грязей

М.Г .Кулинко, Е.В. Горова
Особливості профілактики і лікування гриж поперекового відділу хребта за допомогою методів кінезіотерапії

А. А.Куцанян, Н.В. Попова
Перспективи застосування абрикосу звичайного

О.В. Мороз, Т.П. Гарник, О.В.Зеленюк, Е.В. Сколота
Нормативно-правове забезпечення державної освітньої політики щодо здорового способу життя молоді

О.В.Мороз, Т.П. Гарник
Особливості реабілітаційного відновлення рухливості травмованих кінцівок

Р.А.Портной, Т.П. Гарник
Лікування гриж за допомогою кінезіотерапії

М.С. Сапожник, Н.А. Добровольська, А.В. Кравченко, Е.В. Сколота, М.М. Ястребов
Сучасні теорії глобалізації

М.С. Сапожник, Е.В. Горова
Мануальна терапія захворювань викликаних фізичними перевантаженнями

Ю.В. Сафронова, Т.П. Гарник, А.В. Кравченко
Сучасні світові проблеми молоді в епоху глобалізації. Забезпечення здорового способу життя. Шлях до подолання чинників ризику здоров’ю молоді. Пріоритетні напрямки у здоров’язберігаючій діяльності шкіл сприяння здоров’ю

Ю.В.Сафронова, Н.А.Добровольська
Фізична терапія хворих з хронічною серцевою недостатністю

Пам’яті О.Д. Зубицького