МІСЦЕ І РОЛЬ ЛЮДИНИ У ПРИРОДІ ЗА В.І.ВЕРНАДСЬКИМ

МІСЦЕ І РОЛЬ ЛЮДИНИ У ПРИРОДІ ЗА В.І.ВЕРНАДСЬКИМ. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів

Титульна сторінка

Зміст

Звернення організаційного комітету до учасників конгресу (укр. мовою)

Звернення організаційного комітету до учасників конгресу (англ. мовою)

Програма конгресу (укр. мовою)

Програма конгресу (англ. мовою)

Вітання:

Наконечний Олександр Григорович

Літвінова Лада Іванівна

Сюй Мінтан

Пивоварчук В.С.

Вінченцо Костильола

Публікація тез:

Бортняк В.А., Добровольська Н.А., Гарник Т.П., Горова Е.В.., Шусть В.В.
Актуальні питання освіти, науки, практичних здобутків в оздоровчих практиках в Україні і світі в контексті вчення академіка В.І. Вернадського

Шусть В.В.
Планетарне мислення В.І.Вернадського в контексті пошуку шляхів вирішення глобальних проблем сучасності

Андріюк Л.В.
Нетрадиційні методи оцінки функціонального стану організму та здоров’я

Абрамов С.В., Соколовський С.І., Шумна Т.Є., Гарник Т.П., Тітов Г.І., Гладишев В.В., Гоженко А.І., Дудов І.О., Собко І.В., Угіс Клетніекс
Досвід застосування нового гемостатичного засобу місцевої дії для зупинки кровотечі у осіб, які постраждали під час війни

Абрамов С.В., Соколовський С.І., Волошин В.О., О.С. Трушенко О.С., Томарева-Патлахова В.В., Тітов Г.І.
Інформаційний кластер впровадження кровоспинного засобу «Рlantor» у практичній роботі закладів охорони здоров’я

Абрамов С.В., Соколовський С.І., Волошин В.О, Трушенко О.С., Тітов Г.І.
Щодо актуальних питань вторинної профілактики захворюваності серед військовослужбовців

Бобкова І.А., Бур’янова В.В., Хранівська В.О., Умінська К.А.
Біологічна цінність жирних олій

Владимирова І.М.
Людина і природа: наукова колаборація

Глоба О.П., Гаврилов О. ,J anez Vodichar
Інформаційна медицина: комплементарні методи діагностики і корекції функціонального стану дітей і дорослих в умовах сьогодення

Голуб В.П., Горбунов О.А., Зеленюк О.В., Заславський В.А.
Система підтримки індивідуального здров’я осіб, працюючих на об’єктах критичної інфраструктури

Горчакова Н.О., Бєленічев І.Ф., Клименко О.В., Дорошенко А.І., Варавка І.П., Варванський П.А., Бєленічев К.І., Кучковський О.М.
Нейропротективний вектор менопаузальної терапії: експериментальне обгрунтування застосування біофлавоноїдів на тлі гормонотерапії

Гнатюк В.В., Горчакова Н.О.
Біоритми людини та їх фармакологічна корекція

Горчакова Н.О., Шумейко О.В., Клименко О.В., Бабак В.В., Кравченко А.В.
Безсмертність ідей В.І. Вернадського щодо освітнього процесу

Гончаров В.В., Горова Е.В., Ястребов М.М.
Місце і роль людини у природі по В.І. Вернадському

Дубас Л.Г.
Ароматерапія у жінок з гормональним виснаженням

Губенко В.П.
Стабілізаційна гімнастика у пацієнтів з дегенеративною нестабільністю поперекового відділу хребта

Дубровський В.В.
Інформаційно-енергетичні і структурні властивості рослинних ароматичних речовин у механізмі їх дії

Євтушенко Т.В.
Фундаментальні закони традиційної медицини для сучасного лікаря

Єрохов Р.О., Горова Е.В., Ястребов М.М.
Остеопатичні техніки реабілітації при черепно-мозковій травмі

Eltsov I. A.
Six points of health

Eltsov I. A.
Physical exercises tailored to different types of obesity

Eltsov I. A.
Scoliosis - the disease of the 21st century

Іосипенко О.О., Кисличенко В.С.
Дослідження фотосинтезуючих пігментів листя патисонів

Ноак Дж., Chomičenkienė А.
Вплив аюрведичного самомасажу на емоційний стан

Noack J., Chomičenkienė А.
The effect of ayurvedic self-massage on the emotional state

Міналгайте-Зубавічене Орінта
Можливості використання холістичного методу «kuksundo» для подолання стресу у жінки працюючого віку

Minalgaite-Zubavicene Orinta
The possibilities of using the holistic kouksundo method to overcome stress for working – age women. Stress in the world

Г.В. Зайченко, Н.О.Г орчакова, Н. В.Савченко, Д.О. Козак
Фармаконагляд в безпеці застосування фітопрепаратів

Зубицька В.О.
Авторська фітотерапія Зубицьких при тривожно-депресивних розладах під час війни

Згоранець Ю.В., Юрко І.В., Куліш Л.Я., Кушнірчук Н.Я.
Методика природно-духовного лікування для відновлення цілісності людського організму

Карпілянський Д.А.
Проблемні питання фізкультурно-спортивної реабілітації в Україні

Кіркілевська Л.М., Маріловцева Н.О., Кісіль О.В
Основні відмінності антропософської медицини від гомеопатії

Ковальова О.В., Іванюк К.В., Запниветренко О.О.
Інноваційні технології відновлення військових та шляхи підвищення толерантності до фізичного навантаження

Ковальова О.В., Ковальова А.А., Запниветренко О.В.
Конституція людини. Вибір виду спорту та програма зі здоров’я та модифікації способу життя у залежності від антропологічних даних

Конечна Р.Т., Журахівська Л.Р.
Лікарські рослини родини жовтецеві - перспективне джерело біологічно активних речовин різної напрямленості дії

Кушпа М.З., Арутюнова Т.А.
Роль фолькльорно-етнографічних джерел і народних практик цілительства у становленні сучасної комплементарної медицини в україні при підготовці фізичних терапевтів

Марушко Ю.В., Гищак Т.В., Хомич О.В.
Клінічна ефективність бронхипрет-сиропу в терапії гострого бронхіту у дітей дошкільного віку

Марчишин С.М., Кирилів М.І., Бекус І.Р., Бойко Л.А., Слободянюк Л.В., Івасюк І.М., Демидяк О.Л.
Дослідження амінокислотного складу культивованих лікарських рослин

Матвєєва К.В., Порцева Л.І.
Екологічні, природні шляхи і способи відновлення здоров’я людей

Мацишин В.С.
Практичне використання трансцендентальної медитації (ТМ) для досягнення глибокого розслаблення та покращення стану при стресових розладах (ПТСР)

Меньшова В.О., Березкіна В.І.
Інтродукція Silybum Marianum (l.) Gaertn. (Asteraceae)

Мацишин В.С., Мажарівська О.М., Добриніна Н.І., Осипенко А.М., Макаренко Л.А.
Післястресові головні болі. Методи немедикаментозної корекції. Клінічний досвід

Назарчук І.А.
Конституція людини і її роль у медицині сьогодення

Овчаренко В.В., Єрмолаєва А.В.
Фізична терапія при радикулопатії попереково-крижового відділу хребта

Одинцова К.О.
Сучасні реалії пост-Сovid-19 з позиції ортодоксальної та натуральної медицини. Можливості гірудотерапії

Осипенко О.Д.
Нові методики діагностики та корекції для формування позитивних цінностей людини

Островська С.С, Абрамов С.В., Трушенко О.С., Герасимчук П.Г., Бурега І.Ю., Керлан І.С.
Кадмій в довкіллі та онкологічні захворювання людини

Самілик В.І., Горова Е.В., Голуб В.П., Зеленюк О.В.
Місце і роль людини у природі за В.І. Вернадським

Петрик Н., Сосєдко М.
Реабілітація післяопераційних хворих з колостомою

Сепідех Парчамі Газає, Т. Гарник, П. Середа, К. Марченко-Толста
Антидіабетичні властивості біоактивних сполук, профілактика чи лікування?

Sepideh Parchami Ghazaee, Harnyk Т., Sereda P., Marchenko-Tolsta K.
Antidiabetic properties of bioactive compounds, prevention or treatment?

Таран Г.І., Горбунова О.В.
Комплексне застосування методу leit у мануальній терапії болю

Таран Г.І., Горбунова О.І.
Фізичні теплові методи лікування захворювань, що виникають внаслідок переохолодження (гіпотермії)

Ткачук Л.В., Дибель Р.Є.
Природні фактори у сучасній реабілітації

Устінова В.Ф., Вербицький В.В.
Програма по відновленню і підтримці здоров’я дітей та юнацтва з використанням аюрведичних методик індії, реабілітаційних методів і старовинної медицини України у контексті вчення В.І. Вернадського

Хбалі Мохамед, Сліпченко Г.Д.
Розробка складу та технологія перорального гелю з екстрактом чорниці

Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В., Даниленко Ю.І.
Людина, природа та біологічна безпека

Шитіков Т.О.
Самодопомога після бойової акубаротравми

Ящук Б.О., Коновалова О.Ю., Гуртовенко І.О.
Перспективи застосування сировини видів дівочого винограду для приготування косметичних засобів

Міщенко А.М., Процька В.В.,
Перспективи дослідження деяких представників роду кореопсис

ЗВІТ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ з міжнародною участю, залученням молодих учених, студентів, яка була проведена онлайн/офлайн 30 травня 2023 р у м. Києві

РЕЗОЛЮЦІЯ

Меморандум про партнерство та співробітництво

Memorandum of cooperation and understanding

№ 2, 2023

№ 2, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА

Олександр ВОЛОШИН, Лариса ВОЛОШИНА, Наталія БАЧУК-ПОНИЧ, Олександра ДОГОЛІЧ
Кориця (Cinnamonum zeylanicum) як спеція і лікарська рослина: новітні дані про лікувально-профілактичні властивості та перспективи застосування в медицині й оздоровчому харчуванні (аналіз літератури)

Ganna ZAYCHENKO, Nadiya GORCHAKOVA, Igor BELENICHEV, Olena SHUMEYKO, Olena KLYMENKO, Vasyl BABAK
Pharmacological properties of calcium and magnesium: unity and struggle of opposites

Ганна ЗАЙЧЕНКО, Надія ГОРЧАКОВА, Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Олена ШУМЕЙКО, Олена КЛИМЕНКО, Василь БАБАК
Фармакологічні властивості кальцію і магнію: єдність і боротьба протилежностей

Ігор ХУДЕЦЬКИЙ, Юлія АНТОНОВА-РАФІ
Вплив людини та змін у природі на біологічну безпеку (огляд проблеми)

Анатолій ЛЕВИЦЬКИЙ, Ігор ХОДАКОВ, Владислав ВЕЛИЧКО, Ірина СЕЛІВАНСЬКА, Алла ЛАПІНСЬКА
Ендогенний біосинтез «есенціальних» жирних кислот у тваринному організмі

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ. ДИСКУСІЇ

Алла КОВАЛЬОВА, Ігор ХУДЕЦЬКИЙ
Аналіз ефективності комплексної програми фізичної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію з фіброміалгіями шийно-комірцевої зони

Анжела ПРИПУТЕНЬ, Сергій КУРИЛО
Застосування засобів фізичної терапії у поєднанні з міофасицальним релізом у осіб із синдромом цервікалгії

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ

Катерина СМЕТАНІНА, Алла ПАРХОМЧУК
Організаційні аспекти фармацевтичного забезпечення засобами рослинного походження в надзвичайних ситуаціях

Evgeny STEPANOV, Sergii PASICHNYK
Analysis of the influence of some soil micro elements on the concentration of the flavonoid rutin in Tanacetum vulgare (Linneus, 1753)

Євгеній СТЕПАНОВ, Сергій ПАСІЧНИК
Аналіз впливу деяких мікроелементів ґрунту на концентрацію флавоноїду рутину в пижма звичайного (Tanacetum vulgare Linneus, 1753)

Ангеліна ДОМАШОВЕЦЬ, Оксана ХРОПОТ, Роксолана КОНЕЧНА
Anemone ranunculoides L.: аналітичний огляд поширення, хімічного складу, біологічної активності та медичного застосування (огляд літератури)

Галина СМОЙЛОВСЬКА, Олена МАЛЮГІНА, Олександр МАЗУЛІН, Олена ЄРЕНКО, Тая ХОРТЕЦЬКА
Дослідження вмісту полісахаридів у видах роду деревій

Тетяна ЛІСОВА, Сергій ТРЖЕЦИНСЬКИЙ
Морфолого-анатомічні ознаки надземних органів Camelina microcarpa Andrz.

НАУКОВІ ЗІБРАННЯ

Звіт науково-практичної конференції з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів, приуроченої до 160-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського «Місце і роль людини у природі»

Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю, залученням молодих учених, студентів, приуроченої до 160-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського «Місце і роль людини у природі за В.І. Вернадським» від 30 травня 2023 року

№ 4, 2022

№ 4, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА

Igor BELENICHEV, Nadezhda GORCHAKOVA, Oleh KUCHKOVSKYI, Victor RYZHENKO, Iryna VARAVKA, Pavlo VARVANSKYI, Ella GOROVA
Principles of metabolithotropic therapy in pediatric practice. Сlinical and pharmacological characteristics of modern metabolithotropic agents (part 2)

Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Надія ГОРЧАКОВА, Олег КУЧКОВСЬКИЙ, Віктор РИЖЕНКО, Ірина ВАРАВКА, Павло ВАРВАНСЬКИЙ, Елла ГОРОВА
Принципи метаболітотропної терапії у педіатричній практиці. Клініко-фармакологічна характеристика сучасних метаболітотропних засобів (частина 2)

Сергій АБРАМОВ, Тетяна ГАРНИК, Віталій ГЛАДИШЕВ, Анатолій ГОЖЕНКО, Сергій СОКОЛОВСЬКИЙ, Ігор СОБКО, Герман ТІТОВ, Микола ХМІЛЬ, Таміла ШУМНА, Угіс КЛЕТНИЕКС
Застосування біологічно активних компонентів мінерального, синтетичного та фіто- й органічного походження для створення кровоспинних засобів місцевої дії. Традиції та сучасність

Oleksandr SHEVTSOV, Mykhailo LUTENKO, Maksym DYAKOV
Anatomical features of treatment of limb spastics

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ. ДИСКУСІЇ

Алла ЄРМОЛАЄВА, Ольга ЛУКОВСЬКА
Особливості фізичної реабілітації хворих з когнітивними та емоційно-афективними порушеннями на фоні хронічної ішемії мозку ІІ стадії

Олена ШКУРУПІЙ, Євген ГЛУЩУК
Ефективність фізичної терапії рухових розладів при реконструктивних операціях після переломів проксимального відділу стегнової кістки у пацієнтів з мозковим інсультом в анамнезі

Олег НЕХАНЕВИЧ, Вікторія БАКУРІДЗЕ-МАНІНА, Євген КАНЮКА, Софія НЕХАНЕВИЧ
Профілактика травматизму в осіб, які займаються настільним тенісом

Наталія ГРИШУНІНА, Максим МАНІН, Вікторія МОХНА, Ігор ОЛЕКСЕНКО, Олена ЧІЖ
Застосування методів фізичної терапії та ерготерапії в реабілітації дітей із затримкою розвитку психомоторних функцій

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ

Володимир КРАСОВСЬКИЙ, Роман ФЕДЬКО, Таїсія ЧЕРНЯК, Олексій ОРЛОВСЬКИЙ
Лікарські властивості і використання субтропічних рослин колекції Хорольського ботанічного саду (повідомлення 1)

Саидабону ЮНУСОВА
Вивчення антиальтеративної, антипроліферативної та репаративної дії густого екстракту якірців сланких в експерименті

Вікторія ПРОЦЬКА
Дослідження якісного складу та визначення кількісного вмісту амінокислот у траві геліопсису соняшникоподібного

Ірина ВЛАСЕНКО, Лена ДАВТЯН
Методично-організаційні підходи залучення фармацевтів у стратегії вакцинації проти грипу хворих на цукровий діабет

НАУКОВІ ЗІБРАННЯ

Звіт наукового конгресу з міжнародною участю, залученням молодих учених, студентів «Синтез теорії і практики у навчально-методичному і клінічному забезпеченні здорового способу життя»

Резолюція Конгресу із міжнародною участю, залученням молодих учених, студентів «Синтез теорії і практики у навчально-методичному і клінічному забезпеченні здорового способу життя»

№ 1, 2023

№ 1, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА

Nadezhda GORCHAKOVA, Igor BELENICHEV, Valeriia HNATIUK, Sergij OLIYNYK, Oleh KUCHKOVSKYI, Juliana MOSHKIVSKA, Eduard DOROSHENKO
Genetic doping: realities, perspectives of application in sports and bioethical aspects

Надія ГОРЧАКОВА, Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Валерія ГНАТЮК, Сергій ОЛІЙНИК, Олег КУЧКОВСЬКИЙ, Юліана МОШКІВСЬКА, Едуард ДОРОШЕНКО
Генетичний допінг: реалії, перспективи застосування у спорті та біоетичні аспекти

Юрій МАРУШКО, Тетяна ГИЩАК, Ольга ХОМИЧ
Клінічна ефективність бронхипрет-сиропу в терапії гострого бронхіту у дітей дошкільного віку

Sepideh PARCHAMI, Tetyana HARNYK, Ella GOROVA, Petro SEREDA, Kateryna MARCHENKO-TOLSTA, Murtaza HAMEED
Role of phytochemicals treatments in managing rheumatoid arthritis (review article)

Владислав ВЕЛИЧКО
Біохімічна діагностика неалкогольного стеатогепатиту у хворих на холецистит і панкреатит

Юрій ФІЛІППОВ, Наталія ЄВТУШЕНКО
Алкогольна хвороба печінки

Юрій ФІЛІППОВ, Тамара ЄВТУШЕНКО
Рак підшлункової залози. Клінічні спостереження протягом 60 років

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ. ДИСКУСІЇ

Віталій ГУБЕНКО, Алла ТКАЛІНА, Ольга КОВАЛЬОВА, Григорій ТАРАН, Андрій ФЕДОСЕНКО, Анатолій ВАСИЛЬКОВ, Сергій СОВГИРА, Наталія СЛОБОДЯНЮК, Дмитро ЛИТВИНЕНКО
Мультидисциплінарна реабілітація пацієнтів із болем у попереку

Тимофій ШИТІКОВ
«Мілітарі-фітнес» або превентивна тактична фізична реабілітація військових ЗСУ

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ

Iryna VLASENKO, Boris MANKOVSKYY, Olha MONASHNENKO
Analysis of medications for symptomatic treatment of the painful diabetic polyneuropathy in Ukraine

Oleksandr MASLOV, Mykola KOMISARENKO, Sergii KOLISNYK, Oksana TKACHENKO, Elshan AKHMEDOV, Svitlana POLUAIN, Tatiana KOSTINA, Olena KOLISNYK
Study of qualitative composition and quantitative content of free organic acids in lingberry leaves

Olena KONOVALOVA, Iryna HURTOVENKO, Tamara SHURAEVA
Identification of the main compounds of Agastache foeniculum essential oil by TLC and chemotype express-determination

Андрій ПОПИК, Катерина СКРЕБЦОВА, Вікторія КИСЛИЧЕНКО
Дослідження елементного складу сировини фікуса каучуконосного (Ficus elastica)

Вікторія ТАРАСЕНКО, Наталія КОЗІКО, Олена КУЧМІСТОВА, Тетяна ПРИХОДЬКО, Оксана СЕЛІВАНОВА
Технологічні аспекти створення крему на емульсійній основі для лікування обморожень

Ірина ДАВИДОВА, Олена РУБАН, Галина СЛІПЧЕНКО, Інна КОВАЛЕВСЬКА
Дослідження фізико-хімічних та фармакотехнологічних показників l-триптофану, гліцину та сухого екстракту півонії при розробці таблеток сублінгвальних

Світлана МАРЧИШИН, Ірина ДУЮН, Ірина ДАХИМ
Анатомічне дослідження сировини achillea collina j. Becker ex Reichenb

НАУКОВІ ЗІБРАННЯ

INFORMATION LETTER Scientific and practical conference with international participation, involving young scientists, students, dedicated to the 160th anniversary of the birth of Academician V.I. Vernadsky “The place and role of man in nature” according to V.I. Vernadsky (англ.)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів, яка приурочена 160-річчю від дня народження академіка В.І. Вернадського «Місце і роль людини у природі» за В.І. Вернадським (укр.)

ЮВІЛЯРИ

До 80-річчя від народження професора Олександра Івановича Волошина

Привітання Т.П. Гарник

Привітання Н.А. Добровольської

№ 3, 2022

№ 3, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА

Igor BELENICHEV, Nadezhda GORCHAKOVA, Oleh KUCHKOVSKYI, Victor RYZHENKO, Iryna VARAVKA, Pavlo VARVANSKYI, Ella GOROVA
Principles of metabolithotropic therapy in pediatric practice. Clinical and pharmacological characteristics of modern metabolithotropic agents (part 1)

Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Надія ГОРЧАКОВА, Олег КУЧКОВСЬКИЙ, Віктор РИЖЕНКО, Ірина ВАРАВКА, Павло ВАРВАНСЬКИЙ, Елла ГОРОВА
Принципи метаболітотропної терапії у педіатричній практиці. Клініко-фармакологічна характеристика сучасних метаболітотропних засобів (частина 1)

Зоряна САБАТ, Лілія БАБІНЕЦЬ
Вплив програм лікування на вегетативну дисфункцію у пацієнтів із хронічним панкреатитом

Галина ХОМИН, Лілія БАБІНЕЦЬ, Ірина ГАЛАБІЦЬКА
Аналіз ефективності додаткового включення гепатотрофного засобу до комплексної відновної терапії хронічного панкреатиту у поєднанні з хронічним вірусним гепатитом С

Оксана МЯЛЮК, Марія МАРУЩАК, Лариса КОРОБКО, Віта ПРОКОПЧУК, Ганна ШАРАПА, Ростислав САБАДИШИН
Показники мітохондріального та мікросомального окиснення у печінці щурів при травмах грудної клітки і цукровому діабеті та їх корекція

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ. ДИСКУСІЇ

Василь КРУТОВ
Курс – здорова країна. Національна інноваційна стратегія реорганізації та розвитку системи медико-психологічної реабілітації та оздоровлення – засіб забезпечення сталого розвитку української державності

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ

Саіда ЮНУСОВА, Ярослав РОЖКОВСЬКИЙ, Богдан ПРИСТУПА, Світлана БОГАТУ
Простатопротекторна дія густого екстракту якірців сланких на моделі кріотравми передміхурової залози у щурів

Лілія КОСТИШИН, Софія ЧОЛАЧ, Світлана МАРЧИШИН, Мар’яна ВАСЕНДА, Ольга ДЕМИДЯК, Наталія ГОРЛАЧУК
Дослідження впливу природи екстрагента на вилучення комплексу біологічно активних речовин із мильнянки лікарської трави та коренів

Євгенія ЗАЛИГІНА
Актуальність дослідження фармакологічних властивостей кропиви жалкої (Urtica urens L.) (огляд літератури)

НАУКОВІ ЗІБРАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Наукового конгресу з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «Синтез теорії і практики у навчально-методичному і клінічному забезпечені здорового способу життя» (25 листопада 2022 р., м. Київ)

ПРОГРАМА Наукового конгресу з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «Синтез теорії і практики у навчально-методичному і клінічному забезпеченні здорового способу життя» (25 листопада 2022 р., м. Київ) (укр.)

PROGRAM Scientific congress with international participation, involving young scientists, students “Synthesis of theory and practice in educational and methodological and clinical provision of healthy lifestyles” (November 25, 2022, Kyiv) (англ.)

МАТЕРІАЛИ КОНГРЕСУ

Ярослав ГАЛЯН, Ольга СЕМЕНЮТА
Погляд на проблему: діагностика у традиційній тибетській медицині – порівняльний аналіз ефективності систем діагностики східної та європейської медицини